Są pierwsze kary za naruszenia RODO

Wejście w życie RODO witano z obawami. Zdawało się, iż wszyscy oczekują, że już pierwszego dnia obowiązywania rozporządzenia posypią się kary za nieprzestrzeganie przepisów. Aby pociąg zwany RODO nabrał pędu, należało jednak poczekać…