Czas rozbić bańkę edukacyjną i w pełni wykorzystać potencjał platform LMS – poznaj możliwości kreatora testów oraz ankiet

Cechą szczególną nowoczesnych narzędzi wspierających rozwój i zarządzanie pracownikami  jest elastyczność. Wykorzystywany system do kształcenia online powinien nie tylko posiadać rozbudowane możliwości w obszarze tworzenia i udostępniania materiałów szkoleniowych, ale także powinien zapewnić środki pozwalające zmierzyć ich skuteczność.

Jednymi z narzędzi, które pozwalają m.in. na monitorowanie postępu w rozwoju pracowników, jak również zbadanie opinii są moduły testów oraz ankiet.

W jaki sposób zmierzyć sukces w nauczaniu online?

Do zmierzenia wydajności procesu uczenia się pracowników niezwykle pomocnym narzędziem jest kreator testów, który pozwala na tworzenie rozbudowanych quizów, jak również umożliwia stałe monitorowanie przebiegu wykonywanych podejść.

O możliwościach kreatora można dosłownie napisać podręcznik ze względu na szerokie możliwości jakie posiada. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę kluczowych funkcjonalności, które są nieocenione w monitorowaniu postępów rozwoju pracowników.

 1. Elastyczna konfiguracja – kreator umożliwia samodzielną konfigurację, która pozwala m.in. określić:
 • czas uruchomienia oraz ukończenia testów,
 • limit uruchomienia testu – czas na udzielenie odpowiedzi w teście,
 • liczbę możliwych podejść do testu,
 • możliwość losowej kolejności pytań i odpowiedzi,
 • możliwość utworzenia ogólnej lub szczegółowej informacji zwrotnej – jest to feedback wyświetlany w przypadku np. uzyskania określonego wyniku czy wskazania wybranej odpowiedzi,
 • próg zaliczeniatesty w zależności od konfiguracji mogą posiadać różne progi zaliczenia za które mogą być przyznawane oceny – to jak powrót do pierwotnych źródeł nauczania w szkolenie.
 1. Możliwość tworzenia baz pytań – testy mogą posiadać stały zestaw pytań lub pytania mogą być losowane z przygotowanej bazy. Dzięki temu możliwe jest utworzenie testu, w którym będzie losowanych np. 10 pytań z puli, która może posiadać niemalże nieograniczoną liczbę pytań. Tworzone bazy pytań mogą mieć charakter lokalny – wykorzystywany w obrębie konkretnego testu lub globalne – z zachowaniem możliwości wykorzystania w obrębie całej platformy.
 2. Różnorodność typów pytań – kreator pozwala na budowanie aż 16 typów pytań m.in. pytania: wybór jedno- i wielokrotny, prawda/fałsz, dopasowanie, krótka odpowiedź, esej, obliczeniowe i wiele innych. Dzięki tak dużej różnorodności, możesz wybrać rodzaj pytań, który najlepiej pozwoli Ci na zmierzenie skuteczności udostępnianych materiałów szkoleniowych.
 3. Udostępnianie testów dla różnych grup – testy mogą zostać udostępnione dla różnych grup pracowników – stąd możliwość przypisania testu wyłącznie dla wybranego zespołu lub wszystkich pracowników Twojej organizacji.
 4. Dostęp do szczegółowych raportów oraz statystyk – w ramach modułu dostępne są m.in. raporty podejść do testów, które zawierają informację zwrotną na temat przebiegu quizu dla każdego pracownika. Raport dostępny jest przede wszystkim z poziomu platformy z zachowaniem możliwości pobrania do pliku.

Badaj opinię zwrotną swoich Pracowników

Pomiar satysfakcji pracowników korzystania z platformy oraz stosowanych środków do nauczania jest niezwykle ważną informacją przy badaniu stopnia efektywności Twojego systemu. Z pewnością nie musimy powtarzać jak ważne jest słuchanie głosu pracowników oraz jak wiele wartości mogą wnieść do warsztatu zdalnego nauczania. Cechą dobrej platformy jest nastawienie na oddziaływanie pro-społeczne – Twój LMS nie powinien być wyłącznie narzędziem wykorzystywanym do przekazywania informacji, ale także musi umożliwiać zbieranie informacji z zewnątrz.

Wyobraź sobie sytuację w której udostępniasz szkolenie proceduralne. Okazuje się, że jest niewielki procent osób, które ukańczają lekcję we wskazanym terminie. W takiej sytuacji warto jest stworzyć i udostępnić ankietę, która będzie zbierać informację na temat błędów, popełnionych podczas tworzenia szkolenia. Może się okazać, że lekcja jest za długa, a udostępniane treści nie są czytelne. W przyszłości zapewne zdecydujesz się na podzielenie lekcji na mniejsze partie materiałów oraz zadbasz o lepszą jakość oprawy graficznej. Taka działa budowanie kultury feedback’u.

Oczywiście należy pamiętać, że kluczem do sukcesu w wykorzystaniu ankiet jest ich regularność oraz wybór najlepszej metody badań. Kreator ankiet posiada wiele możliwości konfiguracji, która pozwoli osiągnąć zamierzony cel. Oto lista najważniejszych funkcjonalności kreatora ankiet:

 1. Możliwość określenia rodzaju respondenta – udzielane odpowiedzi w ankietach przez Twoich pracowników mogą być jawne – sygnowane pełnym imieniem i nazwiskiem lub anonimowe.
 1. Możliwość wykorzystania szablonów ankiet – kreator pozwala na użycie gotowych szablonów co dodatkowo pozwala zaoszczędzić Twój czas.
 1. Różnorodność typów pytań – kreator ankiet, tak jak kreator testów zawiera wiele szablonów pytań, które mogą przybierać różną formę. Odpowiedzi mogą być zbierane na podstawie pytań zamkniętych takich jak: oceny w skali, wyboru z listy dostępnych opcji, a także odpowiedzi otwartych, wymagających od pracowników dodanie odręcznej informacji zwrotnej.
 1. Automatyczne statystki – na podstawie udzielanych przez pracowników odpowiedzi tworzone są w sposób automatyczny statystki, które dostępne są praktycznie od ręki.

Załóż bezpłatne konto testowe Dolineo, aby sprawdzić możliwości kreatora testów i ankiet. Zapraszamy.