Dolineo: monitorowanie procesu szkoleniowego pracowników, raporty i szkolenia cykliczne

Dolineo to system, dzięki któremu menadżerowie w łatwy sposób zarządzają procesem rozwoju swoich pracowników. Z jego poziomu mogą za pomocą kilku kliknięć przypisać pracownikowi ścieżkę rozwoju czy szkolenie z obszernej gotowej bazy. Moduł raportowy daje możliwość łatwego monitorowania postępów oraz aktywności zespołu, umożliwia generowanie raportów do Excela oraz pobieranie certyfikatów.

Dolineo-Portal-Wiedzy---Profil-menadżera

Monitoring – kto i kogo? Struktura organizacyjna

Dzięki platformie Dolineo menadżerowie mają wgląd w aktywności zarówno poszczególnych pracowników, jak i całego swojego zespołu. Mogą sprawdzać postępy w ścieżkach rozwoju, przeglądać dane historyczne, obejrzeć uzyskane przez użytkowników certyfikaty (z możliwością pobrania w formacie PDF) czy monitorować bieżącą aktywność użytkowników.

Główny menadżer

Dolineo wprowadza rolę głównego menadżera – osoby, która ma wgląd w aktywności wszystkich zespołów i pracowników. Może on(a) generować raporty oraz przypisywać ścieżki rozwoju z poziomu platformy. Najczęściej rolę tę otrzymują pracownicy działu HR, szkoleń, biura rozwoju pracowników.

Menadżerowie

Dolineo umożliwia menadżerom przypisywanie ścieżek rozwoju oraz obserwowanie postępów pracowników. Menadżerowie mogą także wykorzystywać bazę 120 szkoleń i pigułek wiedzy do bieżącego wspierania pracowników w ich codziennych wyzwaniach.

Dolineo-Portal-Wiedzy---Szkolenia-gotowe-Dolineo2

 

BHP – szkolenia okresowe

Dolineo służy wielu organizacjom do przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kierowników. Szkolenia są pod stałym nadzorem eksperta i na bieżąco aktualizowane. Po ukończeniu użytkownik otrzymuje certyfikat do pobrania (PDF), który może podpisać nasz lub uprawniony w organizacji specjalista ds. BHP. Menadżer BHP otrzymuje dostęp do raportów bezpośrednio na platformie, gdzie może zobaczyć, kiedy szkolenia zostały ukończone, oraz pobrać certyfikaty pracowników.

Dolineo-Portal-Wiedzy---Szkolenia-okresowe-BHP

RODO – cykliczne szkolenia

Wiele organizacji zdecydowało się szkolić z RODO cyklicznie co 12 miesięcy. Jest to możliwe również dzięki Dolineo. Szkolenie zostało opracowane z ekspertem, który na bieżąco obserwuje zmiany w prawie, co umożliwia nam aktualizację. Pracownicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia, a osoba odpowiedzialna w organizacji za RODO ma wgląd do raportów i certyfikatów.

Dolineo-Portal-Wiedzy---Szkolenia-e-learning-RODO

 

Wykorzystaj Dolineo i monitoruj rozwój swoich pracowników już dzisiaj!
Zapraszamy do bezpłatnych 14-dniowych testów oraz konsultacji z naszymi Doradcami

 

Zapytaj o DEMO

 

* Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców, realizowanego przez PKPP Lewiatan w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, warszawa 2010.