Ocena okresowa pracownika – czy warto?

Być może okresowa ocena pracownika kojarzy Ci się z nadmiarem niepotrzebnej pracy, stresem i kłopotliwymi relacjami z podległymi Ci pracownikami. Dlaczego więc ocenianie jakości wykonywanej pracy jest coraz bardziej popularne, a działy HR z zegarkiem w ręku pilnują terminowości przekazywania ocen na temat wybranych pracowników?

Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że nagradzanie pracowników, którzy swoją pracą przewyższają wszelkie obowiązujące standardy jest bardzo ważne? Docenianie wkładu pracowników i wartości, którą wnoszą do zespołu, działu czy firmy motywuje do dalszego rozwoju i utrzymania pożądanej postawy.

Pamiętaj jednak, że nie wystarczy obrzucić komplementami pierwszego lepszego, wyróżniającego się pracownika. Potrzebujesz ustalonego schematu, który pozwoli na systematyczną, zorganizowaną i obiektywną ewaluację, która z kolei wpłynie na to, w jaki sposób Twoi pracownicy będą postrzegać swoje obowiązki i wykonywać swoją pracę.

Pomocne narzędzie

Nie ma chyba osób, którym zależy na tym, aby pracować źle. W głębi duszy, każdy z nas chce wykonywać swoją pracę dobrze, uczyć się od najlepszych i doskonalić w tych obszarach, w których mamy braki. Ocena okresowa  specyfikuje niedociągnięcia, które Twój pracownik może poprawić z Twoim wsparciem. Niewątpliwie, pracownicy chcą pracować dobrze i potrzebują docenienia za swoją pracę.

Ocena okresowa jest narzędziem, które zapewnia mierzalność efektywności pracy, a to buduje system nagradzania za osiągane wyniki.

Jeśli uda Ci się dobrze zaplanować i wdrożyć ocenę okresową, jesteś na dobrej drodze, aby stworzyć miejsce angażujące w pracę i motywujące do produktywności i lojalności.

Dolineo-Portal-Wiedzy-Ocena-Okresowa2

Od czego zacząć

Zapytasz pewnie: „Jak zabrać się za ocenę okresową pracowników i na co zwrócić szczególną uwagę?”. Każda firma powinna zbudować swój własny system oceny okresowej, dopasowany do jej potrzeb i wymagań.

Jednak cele takiej oceny, system nagradzania czy zarządzania efektywnością są bardzo podobne w każdym przypadku. Różnią się tylko podejściem i szczegółami, które z kolei rzutują na to, jak pracownicy postrzegają i realizują uzgodniony system oceny.

Jakich zasad się trzymać? Efektywny proces ewaluacji opiera się na kilku ważnych aspektach:

 1. Musisz jasno określić jakie są Twoje cele, jakich rezultatów się spodziewasz i w jaki sposób ocenisz pracę podległego pracownika.
 2. Ewaluacja pracy podległych Ci pracowników powinna zawierać w sobie podsumowanie osiągnięć w zakresie rozwoju i doskonalenia. Formalna ocena sprawia, że pracownik czuje się zmotywowany do działania w tych obszarach, w których napotyka trudności, lub przeciwnie, w tych, w których czuje się wyjątkowo dobrze i chce je rozwijać. Samo spisanie celów, do których Twój pracownik chce dążyć, bardzo zbliża do ich rzeczywistej realizacji. Poza tym fakt, że znasz te dążenia sprawia, że Twój podwładny zaczyna traktować je jako realne zadania, wpływające na dalszą karierę w danej firmie.
 3. Formalna ocena okresowa pracownika jest także namacalnym dowodem na to, że pracownik aktywnie uczestniczył w procesie określania wymagań, niezbędnych na danym stanowisku pracy, a poddawanych ocenie. Ustalanie celów, Twoja informacja zwrotna, co do efektywności wykonywanej pracy i dokumentacja związana z procesem oceny sprawia, że masz pewność, że pracownik wie dokładnie jakie są Twoje oczekiwania.
 4. Do dyspozycji masz wiele typów oceny okresowej pracownika. Możesz korzystać z arkuszy ocen, w których jasno określisz, jakie wymagania muszą być spełnione na danym stanowisku. Ocena okresowa to Twoja opinia na temat danego pracownika, ale również realne podsumowanie osiągnięć czy napotkanych trudności w ocenianym okresie pracy przez samego pracownika.
 5. Dolineo-Portal-Wiedzy-Ocena-Okresowa3Pamiętaj, że każdy pracownik musi być oceniany obiektywnie i regularnie. To warunek, który może sprawić, że pracownicy będą traktować ocenę jako motywację do dalszego rozwoju. Jeśli popełnisz błędy w tym aspekcie i w ocenie będziesz kierować się uprzedzeniami, pracownicy podejdą do niej jak do niepożądanej konieczności, której celem jest Twoje działanie na ich niekorzyść.

A oto kilka aspektów, które możesz chcieć zawrzeć w ocenie okresowej podległego Ci pracownika:

 • Umiejętności interpersonalne:

Jak odnajduje się w zespole?

Czy przyczynia się do pozytywnej atmosfery w środowisku pracy?

 • Umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków/zadań/oczekiwań:

Czy potrafi wykonywać zróżnicowane zadania?

Jak radzi sobie ze zmianami?

 • Umiejętności organizacyjne:

Jak organizuje swoją pracę?

Jak odnajduje się w planowaniu i zarządzaniu własnym czasem pracy?

 • Cechy osobowościowe:

Czy umie działać w stresujących sytuacjach?

Czy unika konfliktów?

 • Oddanie i zaangażowanie w pracę:

Czy jest lojalny(a)?

Jak traktuje swoją pracę?

 • Pomysłowość:

Czy dzieli się nowymi pomysłami?

Jak odnajduje się w sytuacjach niejasnych, skomplikowanych?

 • Rozwój osobisty:

Czy chce się rozwijać?

Czy sam(a) ustala cele, do których chce dążyć?

Więcej na temat oceny okresowej pojawi się już niebawem na Dolineo. To system wspierający rozwój kompetencji i zarządzanie wiedzą w organizacji.

Twoja firma nie ma jeszcze dostępu do wersji demonstracyjnej? Wypełnij formularz!